Systemy CCTV – XXI Wieku

CCTV skrót z j. Angielskiego Closed-Circuit TeleVision co w dosłownym tłumaczeniu oznacza telewizje o obwodzie zamkniętym, częściej tłumaczone jako telewizja przemysłowa a obecnie powoli wypierane przez określenie „telewizyjne systemy dozorowe”.
Jest to system przesyłu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów lub rejestratorów obrazu w ograniczonym obszarze w celu zwiększenia bezpieczeństwa tego obszaru. Obszarem takim może być pojedynczy budynek, np. bank, supermarket, szkoła jak również zespoły budynków  takie jak lotniska, duże zakłady przemysłowe, czy też całe miasta.
Przeznaczenie systemów CCTV

Pierwotnym i do dzisiaj głównym przeznaczeniem instalacji telewizji przemysłowej jest podniesienie bezpieczeństwa. Systemy CCTV montowane w bankach, sklepach, urzędach pocztowych, czy innych mniejszych budynkach dostępnych publicznie mogą pomóc w rozpoznaniu twarzy, a tym samym tożsamości osób próbujących okraść te instytucje lub osoby znajdujące się w obszarze objętym monitoringiem tych miejsc. Instalacje CCTV mogą też posłużyć do dokładnego odtworzenia przebiegu tych zdarzeń.

Monitoring większych instytucji takich jak lotniska, stacje kolejowe, dworce autobusowe, itp. oprócz wymienionego wcześniej zastosowania mogą posłużyć do analizy przebiegu ataku terrorystycznego, identyfikacji osób biorących w nim udział, a w przyszłości szybszego reagowania na podobne sytuacje. Instalacje CCTV w takich miejscach przydają się do śledzenia przebytej drogi  poszukiwanych osób, oraz przewidywania ich dalszych celów, co umożliwi ich zatrzymanie.

Coraz więcej miast decyduje się na monitoring ulic, parków, osiedli w celu wychwytywanie wszelkich naruszeń prawa oraz wypadków czy nieszczęśliwych zdarzeń losowych takich jak zasłabnięcia, czy utrata przytomności. W takich przypadkach mogą natychmiastowo reagować odpowiednie służby. Ze względu na duże rozproszenie kamer i duże odległości kamer od odbiorników obrazu w takich miejscach stosowane są  systemy bezprzewodowej transmisji obrazu. Często wspierane przez bezprzewodowe systemy telemetryczne umożliwiające sterowanie kamerami obrotowymi, czy rejestratorami.

Pewnym rozwinięciem systemów CCTV jest szeroko rozumiany monitoring ulic. W skład tego można zaliczyć wideo-rejestratory znajdujące się w oznakowanych i nie oznakowanych radiowozach, kamery na skrzyżowaniach, monitoring sygnalizacji świetlnej oraz kamery w miejscach o dużym nasileniu ruchu drogowego. Mimo rożnych sprzecznych opinii na temat monitorowania ruchu, odpowiednie usytuowanie kamer i rejestratorów stopniowo ale skutecznie zmniejsza ilość niechcianych zdarzeń drogowych.

Pozytywne efekty stosowania telewizyjnych systemów dozoru zachęcają także wiele osób do montażu takich rozwiązań we własnych prywatnych domach lub mieszkaniach. Oprócz oczywistej kontroli, dozoru pustego mieszkania gdy właściciele są w pracy lub na wakacjach. Monitoring, pomocny jest także gdy domownicy śpią lub zostali obezwładnieni. Jednakże w takich sytuacjach CCTV musi być dobrze ukryty lub należy zastosować odbiornik bezprzewodowy CCTV w innym oddalonym od mieszkania miejscu, np. firmie ochroniarskiej. W takich sytuacjach monitoring może być także pomocny w szybkim powiadomieniu odpowiednich osób, gdy jeden z domowników podczas nie obecności pozostałych mieszkańców zasłabnie lub straci przytomność.

Inną nową możliwością dostępu do obrazu poza mieszkaniem, domem stają się serwisy internetowe umożliwiające wysyłanie do nich obrazu z kamer IP znajdujących się w naszym mieszkaniu. Łatwy dostęp dużej ilości osób do takiego obrazu zwiększa prawdopodobieństwo zauważenia i zareagowania na łamanie prawa w danym mieszkaniu, domu. Jednakże należy pamiętać, że wiąże się to z dostępem widoku z naszych kamer przez każdą osobę z dostępem do internetu, każdy może wtedy podglądać nasze życie. Osoby chcące inwestować w takie rozwiązanie muszą się z tym pogodzić lub udostępnić transmisje obrazu tylko wybranej grupie osób, np. za pomocą autoryzacji hasłem co tym samym ograniczy największą zaletę takich instalacji.

cctvphuau

Czy warto?
Kilkukrotnie przeprowadzano badania statystyczne na temat skuteczności CCTV w przeciwdziałaniu przestępczości, konkretne wyniki były rozbieżne ale miały podobną tendencje. W miejscach gdzie zagęszczenie kamer jest większe, a ilość znajdujących się w monitorowanym obszarze osób jest mała np. parkingi, przestępczość spadła nawet o ponad połowę w stosunku do okresu zanim w danym miejscu zastosowano monitoring. W obszarach gdzie jest mniejsze zagęszczenie kamer i duża ilość osób w monitorowanym miejscu takim jak np. dworzec kolejowy przestępczość spadła o kilka do kilkunastu procent.

Na co zwrócić uwagę?
Osoby i instytucje chcące zbudować sieć monitoringu zwykle na pierwszym miejscu stawiają jak najniższą cenę tego inwestycji. Jednakże niska początkowa cena  może w czasie kilku lat użytkowania okazać się ze względu na częste wymiany uszkodzonych elementów instalacji znacznie wyższa niż gdybyśmy pierwotnie zainwestowali w sprzęt droższy ale lepszej jakości. A biorąc pod uwagę ewentualne straty takie jak włamania, kradzieże, czy przestoje w produkcji wynikające z awarii cena instalacji może być nawet kilkukrotne wyższa. W tym przypadku idealnie wpasowuje się powiedzenie: „chytry traci dwa razy”.